Pool Photos at W Silicon Valley

W Silicon Valley — Pool Photos 4.0

Newark, Silicon Valley, California